Dansk Pumpe Automatik "Løsningsleverandør til den danske vandsektor"

Test & Efterprøvning

Dansk Pumpe Automatik tester og efterprøver spildevandsanlæg til brug for kvalitetsdokumentation / dokumentation af faktisk ydeevne mv. Vi afprøver tavler elektrisk med henblik på kontrol af jordpotentiale, fejlstrømsrelæer mv. På den hydrauliske side kontrollerer vi afgangstryk, flyttet vandmængde, flowmåling etc. Ved disse opgaver fremsendes kontrolrapporter on-site således at det administrative holdes så simpelt som muligt og ligeledes for at holde denne proces så kort som muligt.

Eksempler på test og efterprøvninger:

  • Afprøvning af tavler
  • Kontrol af ydeevne
  • Idriftsætning af nye anlæg
  • Udluftning af husstationer i tryksatte anlæg
  • Flowmåling