Dansk Pumpe Automatik "Løsningsleverandør til den danske vandsektor"

"Som nøgleord i vores målsætning kan nævnes: sikkerhed, kvalitet, funktionalitet og ikke mindst ordentligthed. Dette skal ikke kun tilstræbes i vores løsninger og ydelser, men også i vores daglige arbejde og optræden som virksomhed generelt"
- Uddrag af målsætning 2015

Brøndrenovering

Vi udfører brøndrenovering af spildevandsbrønde og pumpestationer, eksempelvis ved montering af ny færdig indsats i gamle brønde. Hermed fremstår den gamle brønd som ny med en renoveringstid til helt ned på et døgn.

Læs mere »

Pumpeautomatik

Dansk pumpe automatik leverer og udskifter pumpeautomatik og styringer til pumpeinstallationer hvad enten de er placeret indendørs eller frit placeret i det åbne terræn i skabe eller overbygninger.


Læs mere »

Dækselløsninger

En optimal dækselløsning er vigtig, da den kan øge sikkerhedsniveauet væsentligt for betjeningspersonalet. Korrekt valg af dæksel kan i mange tilfælde medvirke til at nedstigning er unødvendig.

Læs mere »

Mekanisk Montage

Dansk Pumpe Automatik monterer rørgarniture, ventiler m.m. i stort set alle spildevandsanlæg, hvad enten det drejer sig om underjordiske bygværker, overjordiske pumpehuse eller almindelige ventil- eller pumpebrønde.

Læs mere »