Dansk Pumpe Automatik "Løsningsleverandør til den danske vandsektor"

Brøndrenovering

Dansk Pumpe Automatik startede i 2011 med at montere plastindsatse i eksisterende pumpebrønde. Metoden er et godt alternativ til nedgravning af nye brønde ved renovering af gamle utætte brønde. Vi har støbt rigtig mange indsatse ned og kan i særlige tilfælde komme helt ned på et døgn i afpropningstid. Fordelene ved indsatsene er mange men er særligt egnede ved:
  • Pumpestationer med dårlige pladsforhold
  • Dybe pumpestationer
  • Pumpestationer som skal ligge på samme placering
  • Pumpestationer som ligger i områder med høj grundvandsstand
  • Omlægning af gl. rensningsanlæg til decentral rensning
Typisk varer en renovering af en pumpestation ved indstøbning af indsats mellem 1-3 hverdage inkl. udskiftning af styring monteret i nyt terrænskab. Ombygningerne har ikke bare fordele i forbindelse med tæthed og holdbarhed men ligeledes ved den fremtidige servicering af anlæggene. Ved alle ombygninger i fritliggende brønde tilstræbes fremtidig servicering fra terræn hvis muligt. Anlæggene er, med mindre andet er aftalt, fuldt idriftsatte og afprøvede ved afleveringen. SRO opkoblingen er desuden opsat og afprøvet hjemmefra således at anlægget er overvåget ved idriftsætning.